Partners

Wereldwijd maken werkgevers gebruik van de cloudgebaseerde oplossingen van ADP® (NASDAQ: ADP) voor het beheren van hun belangrijkste kapitaal – hun medewerkers. ADP biedt opdrachtgevers ongeëvenaarde diepgang en expertise in de geleverde diensten, van HR en salarisverwerking tot talentmanagement en excasso administratie, ten behoeve van een beter personeelsbestand. ADP, een pionier in Human Capital Management (HCM) en het uitbesteden van bedrijfsprocessen, heeft meer dan 630.000 opdrachtgevers in honderd landen.

Polaris is een integraal systeem voor HRM & salaris, een eigentijds pakket ten behoeve van HR, salarisadministratie, tijdsregistratie en planning. Polaris kenmerkt zich door vakinhoudelijke kennis, een zeer beperkte implementatietijd, korte communicatielijnen en biedt u de keuze voor zelf doen of uitbesteden. Onze werkwijze is kritisch, persoonlijk en no-nonsense.

Montae is sinds 1997 onafhankelijk dienstverlener op pensioengebied en behoort tot de Nederlandse top. Montae heeft de kennis in huis en volgt alle ontwikkelingen op de voet waardoor ze in staat zijn werkgevers, deelnemers, ondernemingsraden en pensioenfondsen het meest actuele advies te geven. Montae staat niet aan de zijlijn maar aan de zijde van de client. Met een persoonlijke, objectieve en pragmatische aanpak lossen de adviseurs van Montae elke pensioenvraag op. Voor u en voor degene wiens pensioen uw dagelijkse zorg is.

Labour & Law houdt zich bezig met arbeidsrecht, waarbij de focus ligt op collectief- en individueel ontslagrecht, reorganisaties, fusies en overnames, medezeggenschap, cao-recht, corporate governance, bestuurdersaansprakelijkheid en mediation. De advocaten van Labour &M Law begrijpen wat er speelt en kunnen dat plaatsen binnen de kaders van de regelgeving en recente jurisprudentie. Vraagstukken worden terug gebracht tot de kern van wat er speelt, keuzes en vervolgstappen worden in overleg gemaakt, zodat de klant weet waar hij aan toe is. Arbeidsrecht is topsport, het verschil zit vaak in de details. De klant krijgt een helder en resultaatgericht advies, met als doel om het best mogelijke resultaat te behalen.

Sinds 1979 onderzoekt het Nibud hoe mensen met geld omgaan en ondersteunt hen daarbij. Het voorkómen van geldproblemen is het doel. Naast voorlichting aan consumenten biedt het Nibud ook een volledig dienstenpakket voor professionals. Voor HR professionals en werkgevers is een effectieve combinatie van tools, budgetcoaching en opleidingen ontwikkeld. Hiermee kunnen organisaties beleid ontwikkelen voor het voorkomen en aanpakken van financiële problemen op de werkvloer.