Programma

9:30 - 10:00
Inloop
10:00 - 11:00
Het regeerakkoord gefileerd
waar moet u rekening mee houden in 2018?
Dik van Leeuwerden, ADP

Prinsjesdag is achter de rug en de inkt van het nieuwe regeerakkoord is nog maar net droog. Tijd voor een blik op de nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving voor 2018 en wat dat voor u en uw werk betekent. Wat staat er in het regeerakkoord en welke actualiteiten en ontwikkelingen voor 2018 zijn voor u belangrijk om te weten? Als verantwoordelijke voor de HR- en salarisadministratie wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen. Hoe werken loonkostenvoordeel en het lage inkomensvoordeel? En wat zijn de ontwikkelingen in de Wwz zoals rond de transitievergoeding bij ziekte? Misschien wilt u weten hoe de nieuwe verzekering voor het 3e WW-jaar precies in elkaar zit en welke ontwikkelingen op pensioengebied zijn relevant voor u? Dik van Leeuwerden vertelt u er alles over zodat u in 2018 beslagen ten ijs komt.

11:00 - 11:15
Koffiepauze
11:15 - 12:15
Help, loonbeslag, wat moet ik doen?
Niets doen is geen optie
Martine Broere Nibud

62% van de werkgevers heeft te maken met personeel met financiële problemen. Een werkgever is al snel 13 duizend euro per jaar kwijt aan een werknemer met financiële problemen die voltijds werkt en een modaal salaris verdient.

 

Dit blijkt uit recent onderzoek van het Nibud: ‘Personeel met schulden‘ (2017). Werkgevers krijgen pas laat zicht op de geldproblemen van hun personeel. Het is daarom belangrijk te bedenken wat u als werkgever kunt doen om schulden op de werkvloer te signaleren, aan te pakken en te voorkomen.

 

Maar hoe pakt u dit aan? U krijgt antwoorden op vragen als:

  • Wat betekent het hebben van schulden voor een medewerker?
  • Wat kan de medewerker zelf doen?
  • Wat is mijn rol als werkgever?
12:15 - 13:15
De nieuwe privacy-regels, die kunt u niet negeren
De nieuwe spelregels voor HR- en payrollprofessionals
Dik van Leeuwerden, ADP

De GDPR (General Data Protection Regulation) ofwel de AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking) is de grootste verandering op het gebied van gegevensbescherming sinds tijden. Wat betekent deze ingrijpende wijziging voor uw bedrijf?

Juist als HR- en salarisprofessional heeft u te maken met privacy gevoelige gegevens. Maar wat mag u nu wel en wat niet vastleggen? Op basis van welke grondslag? En hoe lang mag u dat dan bewaren?

Moet u een privacy impact analyse doen? Welke processen en werkstromen moeten worden aangepast?

De risico’s van het niet naleven van de privacy regels kunnen aanzienlijk zijn. Bent u al voorbereid op 25 mei 2018?

13:15 - 14:00
Lunch
14:00 - 15:00
Pensioenen lastig?
Nee hoor!
Hans Kennis, Montae

Per 1 januari 2018 gaat de pensioenleeftijd naar 68 jaar. Dat betekent een wijziging van de pensioenregeling. Kan dat zomaar zonder toestemming van de werknemers en de OR. En voor wiens rekening komen de financiële voordelen en nadelen van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Behalve deze nieuwe wijzigingen werkt het kabinet Rutte-III aan een nieuw pensioenstelsel dat in 2020 geïmplementeerd moet worden. Kortom, er staat weer veel te gebeuren. Dan kun je maar beter goed geïnformeerd zijn om het management goed te kunnen adviseren. Een leuke workshop over pensioenen, waarmee je de weerbarstige praktijk van morgen weer het hoofd kunt bieden.

15:00 - 15:15
Pauze
15:15 - 16:15
Arbeidsrecht voor HR en Payroll-professionals
Arbeidscontracten, transactievergoedingen en flexwerk en alle andere wijzigingen op arbeidsrechtelijk gebied
Kika Kaldenbach, Labour&Law

In het regeerakkoord is aangekondigd dat een aantal zwaarbevochten arbeidsrechtelijke regelingen weer op de schop gaan. Dat heeft grote gevolgen voor uw dagelijkse praktijk. Denk maar aan de ketenregeling, de proeftijd, de transitievergoeding en regels rondom zzp’ers en de Dba. In deze workshop loodsen we u door alle veranderingen die op stapel staan en staan daarbij stil bij de gevolgen ervan voor de dagelijkse praktijk.

16:15 - 17:00
Netwerkborrel