Sprekers

Dik van Leeuwerden, ADP
Dik van Leeuwerden is manager van het ADP Kenniscentrum. Zijn uitdaging is om samen met zijn team wetswijzigingen om te zetten in duidelijke en betrouwbare informatie. Hij vertelt daar graag over tijdens seminars maar draait ook zijn hand niet om voor een (televisie)interview. Daarnaast duikt zijn naam ook regelmatig op als auteur van publicaties – van de Wegwijzer Uniformering Loonbegrip tot het voorlichtingsboekje Inzicht in inkomen. Ook in dit blog zal hij zijn mening niet onder stoelen en banken steken!
Martine Broere, Nibud
Martine Broere is business developer opleidingen bij Nibud. Zij ontwikkelt voorstellen voor het opleidingsaanbod van het Nibud en draagt op die manier bij aan de ontwikkeling van professionals in het werkveld van “geld” en ook aan de ondersteuning van organisaties met werknemers met geldproblemen zodat zij grip houden op hun geld. Is geld dan zo belangrijk? Nee, vindt zij. Maar wél als je door te weinig geld in de problemen komt.
Vandena van der Meer,
Montae
Mr. drs. Vandena van der Meer is sinds 1 maart 2012 in dienst bij Montae en is als Partner verantwoordelijk voor advisering aan werkgevers en ondernemingsraden.

Haar eerste baan was bij Aegon waar ze veel ervaring heeft opgedaan op het gebied van collectieve pensioenen. Daarna is zij aan de slag gegaan bij GITP waar ze van de medezeggenschap goed leren kennen.

Voordat Vandena bij Montae kwam, heeft ze nog drie jaar gewerkt als pensioenconsultant bij PwC. waar ze voornamelijk werkgevers adviseerde over de inhoud van de pensioenregeling, zowel vanuit de arbeidsvoorwaardelijke kant als vanuit de financiële kant.

Bij Montae past zij bovenstaande ervaring en kennis toe, om tot een zo optimaal mogelijk pensioenadvies te komen, gedragen door alle partijen (pensioenuitvoerder-werkgever-werknemer).
Kika Kaldenbach,
Labour & Law
Kika Kaldenbach is arbeidsrechtadvocaat en gespecialiseerd op collectief en individueel ontslagrecht, reorganisaties, fusies en overnames, medezeggenschap en cao-recht. Daarnaast is ze regelmatig betrokken bij corporate governance, bestuurdersaansprakelijkheid en mediation.
Centraal binnen haar praktijk staat het goed managen van verwachtingen. Dat is de sleutel naar draagvlak en vertrouwen, dat nodig is om problemen te voorkomen of op te lossen. Ze procedeert alleen als dat de beste manier is om de zaak te winnen en niet als 'standard practice'.